Sandblæsning – vådblæsning2019-12-10T14:34:16+00:00
Vådt sand blæser ikke rundt på stranden!
Vi blæser overflader klar til efterbehandling.
I modsætning til traditionel sandblæsning, altså når der blæses med tørt sand så giver vores produkt færre støvgener. Dog skal der altid tages hensyn til vindstyrke og retning.
MARINE
AUTO
FACADE
VIRKSOMHEDER

Våd sandblæsning fjerner rust effektivt

Sandblæsning på stål er en effektiv metode til at fjerne rust. Vi kan tilføre anti-rust middel så korrisionsprocessen udsættes op til 72 timer.

Sandblæsning med rust hæmmer

Med vores sandblæsning, tilsat rust-hæmmer, opnår du en langt mere holdbar overflade, fuldstændig klar til maling og vi sparer slibemiddel.

Vådblæsning

er effektivt fordi at slibemidlet rammer overfladen med høj fart ved hjælp af trykluft. Hos Midtjysk Miljøblæsning indkapsler vi slibemidlet i vand, deraf udtrykket vådblæsning, og dermed giver vores sandblæsningen mindre støvgener.

Slibe/Blæsemidlet kan være fint sand eller sand i en mere grov version. Vi kan også blæse med glas, hvilket giver en grov/ru overlade, En ru overflade giver en god vedhæftning af de efterfølgende lag maling.

sandblæsning efterlade en rå metal overflade

Våd sandblæsning

fungerer ved at blande vand og slibemiddel i en “potte”. Vandet indkapsler slibemidlet, hvilket forhindrer slibemidlet i at blive luftbåren. Det er støvfri efter ca. 6 meter fordi slibemidlet i processen falder til jorden og de omgivende områder derfor ikke generes af arbejdet med sandblæsning. Det anbefales dog altid at rense emner i det fri, på lokationer hos kunde.

UHP Blæsning fjerner eksempelvis gummihud

UHP Blæsning

UHP Blæsning er et effektivt alternativ til sandblæsning. UHP blæsning bruger ingen sand/blæsemiddel og er alene baseret på højtryks-energi der i kontakt med overflader giver en rensende effekt. Med UHP blæsning sker der ingen ændringer i overfladen og overfladen står med en ruhed som da emnet blev fremstillet.

UHP Blæsning kendes også som Højtryksspuling, vandblæsning, ​Industrispuling, Højtryksrensnig eller ​Waterjetting.

Vi kan behandle enhver overflade og puste nyt liv i skibe, køretøjer, landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner, tankanlæg, facader etc.

Sandblæsning

Midtjysk Miljøblæsning tilbyder sandblæsning af store og små emner.  På adressen i Vorbasse udfører vi våd sandblæsning, der foregår i vores overdækkede blæsehal, mens vores mobile løsning er sandblæsning på kundens lokation og typisk større både. Vores sandblæsning giver kunden en ren overflade til videre bearbejdning.

Våd sandblæsning

Våd sandblæsning virker ved at blande vand og slibemiddel under tryk i en beholder. Når man under tryk blander slibemiddel med vand, så øges effekten i selve sandblæsningen, samtidig med at traditionel støvgene elimineres. Før vi starter sikre vi at der er 5-6 meter til nærmeste naboemne, da vandaerosoler bevæger sig væk fra blæseretning, og kan aflejres på omkringliggende emner.